روز چهارشنبه مورخ 24 آذر 1400 جلسه آموزشی بیمه دندانپزشکی سرمد برای کارشناسان فروش نمایندگی شماره 2050 بیمه سرمد (کیمیا آتیه سرمد) در دفتر این نمایندگی واقع در خیابان ولیعصر، خیابان فیاضی، مجتمع اداری داریوش برگزار گردید.

طی این جلسه آموزشی که به همت تیم تخصصی آموزش گروه آرمانیستا برگزار شد، فرایند صدور بیمه دندانپزشکی انفرادی و بیمه ایمپلنت شامل تکمیل پرسشنامه برای متقاضی و ارسال آن برای گروه آرمانیستا، تهیه عکس‌های مورد نیاز از رادیولوژی‌های طرف قرارداد، تعیین طرح درمان از طرف کمیسیون پزشکی آرمانیستا و در نهایت خرید یکی از طرح‌های یک تا سه ساله بیمه دندانپزشکی سرمد به طور کامل برای کارشناسان فروش کیمیا آتیه سرمد توضیح داده شد.

همچنین امتیازات فروش و نقاط برجسته این بیمه‌نامه برای این عزیزان توضیح داده شد.

در پایان نیز به سوالات کارشناسان فروش این نمایندگی در مورد این بیمه نامه پاسخ داده شد و ابهاماتشان رفع گردید.