کووید 19

مراجعه به دندانپزشکی در دوران کرونا

/%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
با توجه به طولانی شدن دوران پاندمی کروناویروس، مراکز دندانپزشکی هم احتمالا به‌مرور زمان مجبور می‌شوند که محدوده فعالیت‌هایشان را بیشتر کنند و خدمات بیشتری ارائه دهند. درست به همین دلیل است که هم دندانپزشکان و هم بیماران باید متناسب با شرایط جدید از دستورالعمل‌های راهنمای تازه پیروی کنند تا خطرات احتمالی را به حداقل برسانند. به همین منظور، در ادامه این مقاله درباره مهم‌ترین نکات راهنما برای بیماران دندانپزشکی در دوران پساقرنطینه توضیح خواهیم داد.