پوسیدگی دندان کودکان

5 راه جلوگیری از ایجاد کرم خوردگی و معکوس کردن روند پوسیدگی دندان در کودکان

/how-to-avoid-cavity-and-reverse-tooth-decay-process
همان‌طور که از نامش پیداست، حفره دندان سوراخی در دندان است. اما آیا می‌دانستید که حفره یا کرم خوردگی نتیجه فرآیند پوسیدگی دندان است که در طول زمان اتفاق می‌افتد؟ آیا می‌دانستید که می‌توانید برای جلوگیری از ایجاد حفره، این روند را قطع و حتی معکوس کنید؟ در این مقاله به توضیح این مسئله می‌پردازیم که فرآیند پوسیدگی دندان چگونه شروع می‌شود و چگونه می‌توان روند آن را متوقف و یا حتی معکوس کرد تا کودک شما دچار پوسیدگی دندان نشود.