هزینه بریج

سه جایگزین برای دندان های از دست رفته

/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B2-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC
بیماری لثه، پوسیدگی دندان، آسیب یا یک بیماری ژنتیکی می تواند پشت دندان آسیب دیده باشد.صرف نظر از علت اصلی آسیب دیدکی دندان، اگر به دنبال جایگزینی دندان پوسیده و ازبین رفته یا ایجاد تغییراتی در ظاهر کلی دهان خود هستید، درمان های مختلفی وجود دارد.در اینجا نگاهی به چند گزینه برای جایگزینی دندان های پوسیده، و همچنین مزایا و معایب هر گزینه و اطلاعات هزینه ها آورده شده است.