ایمپلنت بهتر است یا عصب کشی

عصب‌کشی یا ایمپلنت؟ مسئله این است!

/dental-implants-or-root-canal
درک تفاوت بین روش عصب‌کشی و کشیدن دندان و ایمپلنت ممکن است مفید باشد. گاهی اوقات، دندان می‌تواند به قدری آسیب ببیند یا عفونی شود که دندانپزشک ممکن است چند نوع برنامه درمانی را با بیمار در میان بگذارد. اولی عصب‌کشی است و دیگری کشیدن دندان و به دنبال آن ایمپلنت است.