اندوبلیچینگ

همه آنچه در مورد درمان ریشه و عصب کشی باید بدانید

/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87
درمان ریشه دندان یا همان جراحی اپیکواکتومی، به منظور از بین بردن عصب دندان، پاکسازی و فرم دادن به فضای کانال دندان است که پس از آن که با پر کردن دندان باید از وارد شدن میکروب و باکتری به عصب دندان جلوگیری شود. مهمترین هدف درمان ریشه دندان، نگهداری دندان در داخل دهان بیمار بدون عصب زنده است که بیمار بتواند زیبایی دهان و دندان خود را حفظ نماید و از کشیدن دندان خودداری نماید. انجام عصب کشی و یا درمان ریشه دندان، نیازمند یک الی دو جلسه درمان است.