کارت ایمپلنت

شرکت ایستا اندیشان آرمانی طرح پایش و پیشگیری دندانپزشکی را برای اولین بار در کشور در بیمه مرکزی ایران ثبت و عملیاتی گرداند، که با عنایت به وظیفه اجتماعی نسبت به تنظیم روش اجرایی برای بالا بردن سطح بهداشت دهان و دندان و از طرفی رغبت جامعه برای رسیدن به هدف (پیشگیری بهتر از درمان است) اقدام نموده ، حال با عنایت به نیاز سنجی و بررسی صورت گرفته که در این طرح با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه ای برای بیمه گذاران موجب تمایل جامعه هدف به منظور نزدیک شدن به یک جامعه سالم تر از لحاظ بهداشت دهان و دندان خواهد شد.

مزایای طرح ذیل شامل:

* تمامی بیمه گذاران با معاینات ادواری و جرم گیری های دوره ای دارای یک پرونده بهداشت دهان و دندان الکترونیکی شده که در نهایت باعث کاهش شاخص DMF (پوسیدگی-کشیدن-پرکردن) در بیمه گذاران می گردد.

* کلیه درمانهای ایمپلنت ( جایگزینی دندانهای از دست رفته) با پرداخت فرانشیز 50 درصد نسبت به تعرفه سندیکای بیمه گران کشور به همراه بیمه نامه 5 ساله ضمانت ایمپلنت که موجب کاهش هزینه های بسیار سنگین جایگزینی دندانها نزد بیمه گذاران خواهد شد.

* طرح لبخند 1: ارائه خدمات هر واحد ایمپلنت بر اساس تجهیزات مصرفی (توسط جراح متخصص فک و صورت) به همراه روکش( توسط پزشک متخصص پروتز) 00/000/56 ریال صورت خواهد پذیرفت.

* طرح لبخند 2: ارائه خدمات هر واحد ایمپلنت بر اساس تجهیزات مصرفی (توسط جراح متخصص فک و صورت) به همراه روکش( توسط پزشک متخصص پروتز) 000/000/69 ریال صورت خواهد پذیرفت.

با توجه به ارائه بیمه نامه تضمین ایمپلنت (از شرکت معتبر بیمه ای) به دریافت کننده خدمت مبنی بر اطمینان از کیفیت درمان ارائه شده در جهت ایجاد آرامش روانی برای این شرکت موجب اهتمام و ارزش خواهد بود.

* فرانشیزهای پرداختی توسط بیمه شدگان برای تمامی خدمات دندانپزشکی 50 درصد از فرانشیز قرارداد بیمه تکمیلی درمان پرسنل خواهد بود.

-در صورت اینکه هزینه های درمانی این افراد در سقف های بیمه ای فراتر رود تمامی درمان ها بر اساس تعرفه بیمه ادامه پیدا خواهد کرد.